CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Hide details for 20202020
30/2020/QĐ-UBND28/12/2020Attachment IconQuyết định về việc Băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực công chứngUBND tỉnh
23/2020/QĐ-UBND26/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định về phát triển, quản lưvà khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4378/QĐ-UBND19/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4377/QĐ-UBND19/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4262/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
4129/QĐ-UBND29/10/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội và Bảo hiểm xă hội tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3958/QĐ-UBND21/10/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3957/QĐ-UBND21/10/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3772/QĐ-UBND09/10/2020Attachment IconQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ḥa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3771/QĐ-UBND09/10/2020Attachment IconQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3770/QĐ-UBND09/10/2020Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3704/QĐ-UBND06/10/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vực Pḥng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3634/QĐ-UBND01/10/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội và Bảo hiểm xă hội tỉnhUBND tỉnh
3604/QĐ-UBND01/10/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3476/QĐ-UBND23/09/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, băi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3474/QĐ-UBND23/09/2020Attachment IconQĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3473/QĐ-UBND23/09/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3472/QĐ-UBND23/09/2020Attachment IconQuyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư Khu kinh tế Quảng B́nhUBND tỉnh
3382/QĐ-UBND17/09/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới bổ sung, thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3381/QĐ-UBND17/09/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3380/QĐ-UBND17/09/2020Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
3136/QĐ-UBND31/08/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9UBND tỉnh
15/2020/QĐ-UBND31/08/2020Attachment IconQĐ Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
2100/QĐ-UBND23/06/2020Attachment IconQuyết định về việc phân bổ các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 cho các địa phương, đơn vịUBND tỉnh
12/2020/QĐ-UBND16/06/2020Attachment IconQuyết đinh về việc Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)