CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Hide details for 20182018
36/2018/QĐ-UBND24/12/2018Attachment IconQuyết định điều chỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
34/2018/QĐ-UBND20/12/2018Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
UBND tỉnh
33/2018/QĐ-UBND10/12/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
32/2018/QĐ-UBND06/12/2018Attachment IconQuyết định quy định về quản lư đại lư Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng trên địa bàn
tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
31/2018/QĐ-UBND26/11/2018Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh ban hành
UBND tỉnh
30/2018/QĐ-UBND23/11/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương tŕnh mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
29/2018/QĐ-UBND13/11/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về bảo vệ và bảo đảm an toàn công tŕnh thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
28/2018/QĐ-UBND31/10/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lư nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
27/2018/QĐ-UBND23/10/2018Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy tŕnh quản lư thu phí sử dụng công tŕnh kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
26/2018/QĐ-UBND22/10/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
25/2018/QĐ-UBND19/10/2018Attachment IconQuyết định công bố Danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
24/2018/QĐ-UBND12/10/2018Attachment IconQuyết định ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lư, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
23/2018/QĐ-UBND09/10/2018Attachment IconQuyết định ngưng hiệu lực toàn bộ đối với Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh
UBND tỉnh
22/2018/QĐ-UBND13/09/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
21/2018/QĐ-UBND13/09/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn pḥng Đăng kư đất đai
UBND tỉnh
20/2018/QĐ-UBND28/08/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
19/2018/QĐ-UBND23/07/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
18/2018/QĐ-UBND20/07/2018Attachment IconQuyết định về việc Quy định tỷ lệ được hưởng của các đơn vị liên quan trong nguồn kinh phí được trích từ số tiền lăi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phươngUBND tỉnh
17/2018/QĐ-UBND02/07/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 5 của Quy định tŕnh tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
16/2018/QĐ-UBND25/06/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
15/2018/QĐ-UBND19/06/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
14/2018/QĐ-UBND30/05/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lư các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
13/2018/QĐ-UBND24/05/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung, băi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)