CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
49/2017/QĐ-UBND11/12/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh UBND tỉnh
48/2017/QĐ-UBND30/11/2017Attachment IconQuyết định quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
47/2017/QĐ-UBND17/11/2017Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung, băi bỏ một số điều của Quy định tŕnh tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh
Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND
ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
46/2017/QĐ-UBND13/11/2017Attachment IconQuyết định băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
45/2017/QĐ-UBND07/11/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đăi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND
ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
44/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lư, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
43/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lư phế thải xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới
UBND tỉnh
42/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
41/2017/QĐ-UBND05/10/2017Attachment IconQuyết định về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và
ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công tŕnh xây dựng trên
địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
40/2017/QĐ-UBND05/10/2017Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lư quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnhUBND tỉnh
39/2017/QĐ-UBND02/10/2017Attachment IconQuyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản
tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
UBND tỉnh
38/2017/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nh
UBND tỉnh
38/2017/QĐ-UBND29/09/2017Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nhUBND tỉnh
37/2017/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lư, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
36/2017/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
33/2017/QĐ-UBND30/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lư hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
32/2017/QĐ-UBND21/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xă hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
31/2017/QĐ-UBND18/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương tŕnh Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình
UBND tỉnh
30/2017/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiệndự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
29/2017/QĐ-UBND04/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
28/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định Về việc bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
UBND tỉnh
27/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND
ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)