CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Hide details for 20142014
38/2014/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú,cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
37/2014/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá các loại nhà, công tŕnh xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
36/2014/QĐ-UBND22/12/2014Attachment IconQuyết định về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xă, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2015 - 2019
UBND tỉnh
35/2014/QĐ-UBND22/12/2014Attachment IconQuyết định về việc quy định mới, điều chỉnh, băi bỏ một số loại phí,lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
34/2014/QĐ-UBND18/12/2014Attachment IconQuyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 - 2015
UBND tỉnh
33/2014/QĐ-UBND18/12/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lư tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
32/2014/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xă, thành phố và các doanh nghiệpUBND tỉnh
31/2014/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
29/2014/QĐ-UBND28/11/2014Attachment IconQuyết định về việc ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua h́nh thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
28/2014/QĐ-UBND26/11/2014Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́n
UBND tỉnh
27/2014/QĐ-UBND30/10/2014Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
26/2014/QĐ-UBND21/10/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
25/2014/QĐ-UBND14/10/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
24/2014/QĐ-UBND03/10/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về công tác quản lư, khai thác và bảo tŕ đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
23/2014/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô,xe máy, máy thủy, phần vỏ tàu thuyền; giá áp dụng tính lệ phí trước bạ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
22/2014/QĐ-UBND09/09/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
21/2014/QĐ-UBND08/09/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
UBND tỉnh
20/2014/QĐ-UBND05/09/2014Attachment IconQuyết định Ban hành quy định về quy tŕnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
19/2014/QĐ-UBND04/09/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lư, khai thác và bảo vệ công tŕnh thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công tŕnh thuỷ lợi Quảng B́nh quản lư
UBND tỉnh
18/2014/QĐ-UBND03/09/2014Attachment IconQuyết định ban hành Quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
UBND tỉnh
17/2014/QĐ-UBND19/08/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)