CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Hide details for 20152015
47/2015/QĐ-UBND30/12/2015Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
46/2015/QĐ-UBND30/12/2015Attachment IconQuyết định về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng B́nh
giai đoạn 2016 - 2020
UBND tỉnh
44/2015/QĐ-UBND22/12/2015Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
UBND tỉnh
43/2015/QĐ-UBND18/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
3636/2015/QĐ-UBND17/12/2015Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xă, thành phố và các doanh nghiệp
UBND tỉnh
42/2015/QĐ-UBND08/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định quản lư, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
41/2015/QĐ-UBND07/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
40/2015/QĐ-UBND20/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
39/2015/QĐ-UBND17/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công tŕnh điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
38/2015/QĐ-UBND17/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lư, vận hành, khai thác và bảo vệ công tŕnh cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
37/2015/QĐ-UBND02/11/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh xă, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
36/2015/QĐ-UBND28/10/2015Attachment IconQuyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư nhà nước về chất lượng công tŕnh xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
35/2015/QĐ-UBND27/10/2015Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
34/2015/QĐ-UBND12/10/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
33/2015/QĐ-UBND09/10/2015Attachment IconQuyết định về việc quy định giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm nội tiết và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
UBND tỉnh
32/2015/QĐ-UBND02/10/2015Attachment IconQuyết định Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
31/2015/QĐ-UBND29/09/2015Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
30/2015/QĐ-UBND25/09/2015Attachment IconQuyết định về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lư, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác ḥa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
29/2015/QĐ-UBND09/09/2015Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
UBND tỉnh
28//2015/QĐ-UBN13/08/2015Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của UBND tỉnh Quảng B́nh ban hành Quy định về quản lư sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)