CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do UBND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for UBND tỉnhUBND tỉnh
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for Chỉ thị thườngChỉ thị thường
Show details for Công vănCông văn
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for Nghị địnhNghị định
Show details for QPPLQPPL
Show details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for Quyết định thườngQuyết định thường
Show details for Thông báoThông báo
Show details for ThườngThường
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
2654/QĐ-UBND 29/09/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Pḥng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
20/2022/QĐ-UBND 20/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lư, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng B́nh
783/QĐ-UBND 25/03/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy tŕnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi và Pḥng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
11/2022/QĐ-UBND 23/03/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
10/2022/QĐ-UBND 21/03/2022Attachment IconQĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng B́nh
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)