CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do UBND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Kế hoạchKế hoạch
Hide details for 20142014
36/KH-UBND 10/01/2014Attachment Icon Kế hoạch thực hiện đề án "xóa mù chữ đến năm 2020" của chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 20132013
1234/KH-UBND 25/10/2013Attachment IconKế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ tŕnh tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
816/KH-UBND 30/07/2013Attachment Icon Kế hoạch Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2013 - 2015
Hide details for 20112011
1866/KH-UBND 21/09/2011Attachment IconKế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ư thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011 – 2015
1745/KH-UBND 25/08/2011Attachment IconKế hoạch hành động Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên và thanh niên tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
861/KH-UBND 10/05/2011Attachment IconKế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2010-2012" trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 20092009
1548/KH-UBND 16/07/2009Attachment IconKế hoạch hành động Pḥng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại Quảng B́nh.
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Hide details for 20232023
1267/QĐ-UBND 23/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
7/NQ-HĐQL 19/05/2023Attachment IconNghị quyết về đánh giá t́nh h́nh hoạt động 04 tháng đầu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
Hide details for 20222022
3/NQ-HĐQL 25/04/2022Attachment IconNghị quyết về việc đánh giá t́nh h́nh hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.
Hide details for 20212021
123/NQ-HĐND 07/07/2021Attachment IconNghị quyết: phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
148/NQ-HĐND 06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
45/NQ-UBBC 28/04/2021Attachment IconNghị quyết công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Quảng B́nh.
42/NQ-HĐND 26/04/2021Attachment IconNghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
77/2021/NQ-HĐND 02/04/2021Attachment IconNghị quyết: Quy định lọ tŕnh và mức chi, thời gian hửng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tỉnh Quảng B́nh
Hide details for Nghị địnhNghị định
Hide details for 20212021
1/2021/QĐ-UBND 20/01/2021Attachment IconQuyết định ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng B́nh
1/SY-UBND 07/01/2021Attachment IconSao y Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Băi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành
Hide details for QPPLQPPL
Show details for 20242024


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)