Hỏi - Đáp
Về tra cứu CSDL văn bản QPPL tỉnh Quảng Bình
http://qppl.quangbinh.gov.vn
 

I- Chủ đề tìm kiếm nhanh:

Câu hỏi 1: Phần tìm kiếm nhanh trên thanh công cụ là tìm theo tiêu chí gì? (tìm theo trích yếu văn bản hay tìm cả trong nội dung), khi tìm có cần gõ dấu không?

Trả lời 1: Chức năng tìm kiếm nhanh này cho phép tìm cả trên trích yếu văn bản, cả trên các thông tin tóm tắt khác như số, ký hiệu, ngày ban hành, loại văn bản, người ký v.v... Và đặc biệt hơn cả là tìm cả trong nội dung của tệp tin đính kèm. Đây là tính năng đặc thù riêng có của các hệ thống ứng dụng phát triển trên nền LotusNotes. Khi tìm kiếm, có thể gõ vào cụm từ không dấu để tìm, tuy nhiên để kết quả chính xác, thu gọn thì nên gõ đầy đủ dấu.

Câu hỏi 2: Tại sao khi tôi đang ở mục Toàn bộ văn bản, và dùng chức năng tìm kiếm nhanh này để tìm cụm từ "ứng dụng tin học" thì kết quả tìm ra 02 văn bản, nhưng khi chuyển qua mục Văn bản khác và tìm lại đúng cụm từ này thì kết quả lại chỉ có 01 văn bản, thậm chí qua mục khác nữa thì kết quả lại không có gì?

Trả lời 2: Tình huống nêu trên là hoàn toàn có thể xảy ra và kết quả tìm như thế là chính xác. Nguyên nhân vấn đề nằm ở nguyên tắc tìm kiếm ở chức năng tìm kiếm nhanh, đó là: Kết quả tìm kiếm chỉ trong phạm vi những văn bản thuộc nhóm mình đang xem. Ví dụ: khi ở mục Toàn bộ văn bản thì kết quả là tìm trên toàn bộ, còn khi ở mục Văn bản khác thì kết quả là chỉ tìm trong nhóm Văn bản khác đó mà thôi. Như vậy trong tình huống đã nêu, trong mục toàn bộ thì có 02 văn bản có chứa cụm từ cần tìm, nhưng riêng trong mục Văn bản khác thì chỉ có 01 văn bản có chứa cụm từ này mà thôi.

II- Chủ đề tìm kiếm theo toàn văn:

Câu hỏi 3: Phần tìm kiếm theo toàn văn là tìm ở đâu, vì khi mở một văn bản ra thì chỉ thấy thông tin tóm tắt và cái tệp đính kèm ở dưới (khác với một số trang là khi mở ra thì thấy luôn nội dung văn bản gốc).

Trả lời 3: Toàn văn ở đây được hiểu là tìm trong toàn bộ những gì liên quan đến văn bản đó, như:  số, ký hiệu, loại văn bản, trích yếu nội dung và cả trong nội dung của tệp đính kèm. Khi tìm qua chức năng này cũng có thể tìm không cần gõ dấu tiếng Việt.

Câu hỏi 4: Theo như những thông tin ở các câu hỏi và trả lời trên thì không rõ sự khác nhau giữa Tìm kiếm nhanh (qua thanh công cụ ở trên) và Tìm kiếm toàn văn là gì ?(tìm qua chức năng tìm toàn văn ở menu bên trái. Khi nào thì phải dùng chức năng Tìm kiếm toàn văn?

Trả lời 4: Có một số khác biệt cơ bản giữa hai kiểu tìm kiếm này:
1- Tìm toàn văn sẽ thực hiện tìm trên phạm vi toàn bộ văn bản có trong toàn cơ sở dữ liệu, còn Tìm kiếm nhanh như ở câu hỏi 2 đã nói, chỉ tìm trong giới hạn phạm vi nhóm văn bản đang xem. 
2- Tìm toàn văn cho phép tìm kiếm một lúc tối đa 8 cụm từ theo kiểu
tất cả (tức là văn bản phải có chứa đủ tất cả các cụm từ cần tìm) hoặc một trong (tức là văn bản phải chỉ cần có một trong số các cụm từ cần tìm).

Do đó, trong trường hợp phải tìm kết hợp từ 2 cụm từ trở lên thì phải tìm thông qua chức năng Tìm toàn văn.

Ví dụ: muốn tìm những văn bản có chứa đồng thời 2 cụm từ "kế hoạch" và "đồng bào" thì nhất thiết phải dùng chức năng tìm kiếm toàn văn mới được.

III- Chủ đề tìm kiếm theo thuộc tính:

Câu hỏi 5: Sao lại gọi là Tìm theo thuộc tính ? Tôi muốn tìm một văn bản về đất đai nhưng đã hết hiệu lực thi hành rồi (để tra cứu lại vì mục đích riêng) thì tìm như thế nào?

Trả lời 5: Tìm theo thuộc tính đó là tìm kiếm dựa trên các mục thông tin cơ bản của một văn bản (mà thường được gọi là thuộc tính, hay trong từ chuyên môn tin học gọi là trường/field) ví dụ như: số, ký hiệu, ngày ban hành, người ký, cơ quan ban hành, trích yếu, ...

Để tìm một văn bản về lĩnh vực đất đai nhưng đã hết hiệu lực thi hành, đơn giản chỉ cần vào chức năng tìm kiếm theo thuộc tính, tại ô trích yếu, gõ vào cụm từ "đất đai" (nhớ là phải có dấu), và ở ô hiệu lực, chọn giá trị "hết", rồi thực hiện tìm.

Lưu ý: Tìm kiếm theo kiểu này không tìm trong tệp đính kèm, mà chỉ tìm dựa trên các thuộc tính (các mục) mà mình có nhập vào. Khi tìm không nhất thiết phải nhập đầy đủ các mục, mà theo kiểu nhớ cái gì thì nhập cái đó, không nhớ thì bỏ qua!

Câu hỏi 6: Tôi cần tìm một cái quyết định về lĩnh vực đất đai (cụ thể là cái quyết định về giá đất), nay đã hết hiệu lực thi hành, thời gian  trong khoảng từ năm 1998 đến năm 2002 gì đó không nhớ rõ, vậy cần tìm như thế nào?

Trả lời 6: Trong trường hợp này cần sử dụng chức năng tìm theo thuộc tính, và cần nhập thông tin tìm kiếm vào cho 3 mục là:  ngày ban hành (chọn giá trị trong khoảng, để nhập khoảng thời gian ban hành mình nhớ mang máng đó), trích yếu (gõ vào cụm từ "đất đai", hay "giá đất" gì đó), hiệu lực văn bản (chọn giá trị "hết"). Tại mục ngày ban hành có thể tự nhập vào ngày theo mẫu dạng ngày/tháng/năm hoặc kích chuột vào biểu tượng nhỏ bên cạnh mục này để chọn.


          Nếu có ý kiến góp ý hoặc thắc mắc khác xin hãy liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh

Số 06 Hùng Vương - TP Đồng Hới  - Quảng Bình
Tel: (052) 823.457 (ext: 403/402/405)

Rất vui lòng được phục vụ mọi đối tượng người khai thác. Hãy gửi yêu cầu về một trong số địa chỉ hộp thư điện tử sau:

+ support@quangbinh.gov.vn

+ ttth.vpub@quangbinh.gov.vn    / ttth-vpub@quangbinh.gov.vn

+ trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn

 

<< Trở về trang chính >>